Advertisement

کسب ایزو 50001 برای بار دوم توسط شرکت نمایشگاهی نورنبرگ

 

پس از کسب ایزو 50001 در سال 2014 توسط شرکت نمایشگاهی نورنبرگ، در سال 2015 نیز این شرکت توانست در زمینه سیستم های مدیریت انرژی موفق به کسب ایزو 50001 شود. به این ترتیب شرکت نمایشگاهی نورنبرگ تنها شرکت نمایشگاهی بوده که توانسته در دو سال پیاپی به چنین مقامی دست یابد. آقای روناد اووتمن، مدیر کل این شرکت، این موفقیت را زمینه ساز تلاش بیشتر برای مدیریت انرژی بهتر در آینده دانست و خاطر نشان کرد که به پاس تلاش کل مجموعه در مدیریت انرژی، جایزه بهروری انرژی سال 2015 نیز به این شرکت اختصاص یافت.

جستجوی نماشگاه