Advertisement

خدمات مرتبط با بازدیدکنندگان

 

خدماتی که برای بازدیدکنندگان ارائه می گردد به شرح زیر می باشد :

 - مشاوره جهت بازدید از نمایشگاه مناسب

با توجه به تعدد نمایشگاه های تخصصی در شهرهای مختلف و با عنایت به اهداف شما از بازدید، این مشاوره ها ارائه می گردند.

- ارائه بروشورهای اطلاعاتی ویژه بازدیدکنندگان هر نمایشگاه

- فروش کارت های ورودی نمایشگاه ها به نرخ یورویی و با قیمتی پائین تر از گیشه های ورودی

- ارائه تائیدیه پرداخت جهت کارت های خریداری شده از شرکت فراسو و یا خریدهای اینترنتی

این تائیدیه ها از مدارک لازم و مهم جهت ارائه به سفارت آلمان به منظور دریافت روادید می باشند.

 

ارائه خدمات دریافت روادید به شرح زیر :

ارائه لیست مدارک مورد نیاز سفارت آلمان

ارائه فرم درخواست روادید شنگن

بررسی مدارک توسط کارشناس

ارسال مدارک و دریافت ویزا صرفأ جهت افرادی که حداقل دو روادید شنگن در کمتر از دو سال گذشته دریافت کرده اند.

جستجوی نماشگاه