Advertisement

خدمات مرتبط با غرفه گذاران

 

خدماتی که برای غرفه گذاران ارائه می گردد به شرح زیر می باشد :

- مشاوره جهت حضور در نمایشگاه مناسب

با توجه به تعدد نمایشگاه های تخصصی در شهرهای مختلف و با عنایت به اهداف و بازار موردنظر شما، این مشاوره ها ارائه می گردند.

- ارائه بروشورهای اطلاعاتی ویژه غرفه گذاران هر نمایشگاه

- تکمیل مراحل ثبت نام به منظور اجاره غرفه در نمایشگاه موردنظر

- معرفی معتبرترین شرکتهای سازنده غرفه

- ارائه تائیدیه مبنی بر حضور در نمایشگاه مربوطه

این تائیدیه ها از مدارک لازم و مهم جهت ارائه به سفارت آلمان به منظور دریافت روادید می باشند.

 

- ارائه خدمات دریافت روادید به شرح زیر :

ارائه لیست مدارک مورد نیاز سفارت آلمان

ارائه فرم درخواست روادید شنگن

بررسی مدارک توسط کارشناس

ارسال مدارک و دریافت ویزا صرفأ جهت افرادی که حداقل دو روادید شنگن در کمتر از دو سال گذشته دریافت کرده اند.

 

جهت اطلاع غرفه گذاران محترم، نمونه ای از یک برنامه ریزی زمانی جهت حضور موفق در نمایشگاه در فایل پیوست گردآوری شده است:

فایل پیوست

 

 

جستجوی نماشگاه